Redox Project

Redox Project · 06. juni 2019
Mijn naam is Tineke Looman. Ik ben de echtgenote van Gideon en van beroep beeldend kunstenaar. Bij dit alles ben ik onlangs voor Asea Director 300 geworden, dat betekent dat ik Asea een warm hart toedraag, net als Gideon. Samen hebben we ons gebogen over de vraag wat we zouden kunnen betekenen voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, omtrent de medisch-therapeutische implicaties van de Redox-signaalmoleculen en hun intra-, inter- en extracellulaire communicatie. Fundamenteel...