Organigram REDOX-PCGO-ASEA

 

 

 

Een organisatie met een sterke neiging tot expansie moet vooraf voorzien worden van een gedegen infrastructuur om de ontwikkelingen te kunnen volgen en ook te overzien wat voor menskracht nodig is om het allemaal zonder haperingen te laten verlopen. Daarvoor zijn testen en kleinschalige proefnemingen een noodzaak. Het spreekt vanzelf dat nieuwe ontwikkelingen de oude moeten respecteren, ondersteunen en waar mogelijk vernieuwen. Dat kan niet, zoals gezegd, zonder proefjes.

Deze proef vraagt om structuur en beleidslijnen en wat js er helderder kan een overzichtelijk Organigram, dat de structuren waarlangs ontwikkelingen en proefnemingen lopen duidelijk weergeeft.
Wie het Organigram ziet, begrijp je wat een werk we in korte tijd hebben mogen verzetten.
De leeswijzer voor het Organigram is beknopt: gewoon de pijlers volgen.

Uitleg

De bovenste lijn zal helder zijn. De beide organisatie-elementen van Ars Vitae hebben elk een eigen ontwikkelingslijn, maar streven naar een implementatie van PCGO en REDOX.

Op de tweede lijn (PCGO-been) ontmoeten de werkelementen elkaar: MTTT (Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie), een test op de specifieke inzet van Asea en adviseert deze zo nodig aan de patiënten binnen PCGO.

Op de tweede lijn (REDOX-been) zien we de ontwikkelingen van de Redox Cirkel en Asea. Op het rechterbeen staat de toerusting centraal. De Redox Seminars worden met regelmaat georganiseerd op provinciaal niveau, ten behoeve van de Asea Associates en hun gasten.
Een keer per kwartaal wordt een studiezondag georganiseerd met Gideon als hoofdspreker. De studie programma’s worden samengesteld door het Redox Team. Hiervoor geldt een beperkte deelname, vanwege de beoogde diepgang van deze studiedagen.

Het linkerbeen is voor Asea en de Asea-Placement-strategie, die de haard van de proefneming uitmaakt. Ter bevordering en ondersteuning van het Placement-beleid op regionaal niveau worden wekelijkse kennismaking webinars georganiseerd. De dubbele uitnodigingskaart bevat een korte uiteenzetting waarom het gaat. Het is eenvoudiger om iemand voor een gratis kennismaking webinar uit te nodigen. Zo kunnen associate’s met “koudwatervrees” ook hun team bouwen. Anders gezegd: de benadering van een ‘cold-lead’ (iemand die je niet kent) wordt een stuk eenvoudiger, veronderstellen we, maar dat zal de proef moeten uitwijzen. Accepteert iemand de uitnodiging, dan meldt deze zich aan via de link op de uitnodiging. De associate heeft een eigen code die op de uitnodiging staat. Bij de aanmelding vermeldt de bezoeker de code, zodat de organisatie weet bij wie iemand hoort. Aan het einde van de webinar van 40 minuten (max) komt de vraag naar de inschrijving voor de Asea-lezing tijdens een real-meeting ergens in de regio, vooraf gedateerd. Gaat het tijdens de webinar om voorlichting over de Redox-signaalmoleculen en de mogelijkheden, tijdens de Asea-lezing staat Asea en de participatie centraal. Aan het einde van de avond zijn de deelnemers zover geïnformeerd dat de vraag als zij als “bouwer” het Placement van Asea willen helpen bevorderen, nadat zij bekend zijn gemaakt met de mogelijkheden die Asea hen ook zakelijk biedt.

Na de Asea-lezing zijn de contacten “Qualified Leads”, kandidaat-Associate of Associate bij directe inschrijving. Wil iemand niet bouwen en toch Asea gaan gebruiken, dan worden zij “Preferabel Consumer”. Zij vallen wel in de categorie Qualified Leads, omdat altijd wijzing van de inschrijving kan plaatshebben.

Tweewekelijks is er een evaluatie-instructie-webinar voor de deelnemende teambuilders. De kennismaking- en evaluatie-instructie-webinars zullen bij roulatie worden gegeven.

Tot slot: deze proef is regionaal van opzet en is regionaal bedoeld, vanwege de locale/regionale Asea-lezing en wat daaruit mogelijk volgt aan ondersteuning etc. Na de proef – bij gebleken succes – zullen we in een breder verband deze ervaringen evalueren.

Wij wensen elkaar alle goeds en samen op weg naar een goed resultaat,

🙏

jullie Redox-team
(Constance, Reini, Ralf en Gideon, aangesteld door het ‘Ars Vitae’-bestuur)