Ars Vitae - Vereniging voor Transformatie Technologie


Vier onderdelen van de Vereniging voor Transformatie Technologie:

 

1. Redox Cirkel

Studie, Onderzoek en Toepassingen van Redox-signaalmoleculen.

 

2. PCGO
Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek.

 

3. Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie

Onderzoek naar fundamentele belasting van het totale menselijke systeem, in het bijzonder gericht op prenatale traumatische ervaringen (foetale programmering), fundamentele onzekerheid en hechtingsproblemen (holistisch onderzoek).

 

4. ASEA

Toegepaste Redox-signaalmoleculen (Asea-Water) en verbreidingstechniek.

 Dit willen we zijn

De Vereniging voor Transformatie Technologie vormt het (juridische) draagvlak onder de Vier Elementen.

 

Zo werken we

De uitvoeringspraktijk van de doelstelling is opgedragen aan Redox  en PCGO.

Zo denken we

Wij denken globaal en handelen lokaal.
Van hieruit bouwen we aan een gemeenschappelijk resultaat, ten gunste van allen die van harte betrokken zijn op ons streven.